پشتیبانی

02166928622

اسپری تمیزکننده داشبورد اسپری تمیزکننده داشبورد مناسب برای سطوح پلاستیکی و چرم می باشد و با قدرت پاک کنندگی لکه های سطحی داشبورد با خاصیت آنتی استاتیک از جمع شدن گرد و غبار جلوگیری میکند و به دلیل دارا بودن رایحه باعث ایجاد حس تازگی و طراوت محیط داخل خودرو و از ترک خوردن سطوح داشبورد جلوگیری میکند. فوم تمیز کننده داشبورد ماشین یک فوم تمیز کننده پیشرفته و چند منظوره همراه با عطر و بوی منحصر بفرد و تاثیر گذاری سریع برای تمیز کردن فضای داخلی اتومبیل مانند صندلی، روکش و آستر، سقف و داشبورد می‌باشد. همانطور که امروزه ابزار و وسایل زیادی برای تمیز و ضد عفونی کردن خودرو، مانند واکس لاستیک خودرو، اسپری ضد عفونی کننده خودرو و سایر محصولات وجود دارد، فوم تمیز کننده داشبورد ماشین نیز یک محصول برای ضد عفونی و تمیز کردن داشبورد و دیگر قسمت‌های داخل خودروی شما می‌باشد که بدون آسیب زدن و ایجاد لک، می‌تواند تمام آلودگی‌ها و کثیفی‌ها را از بین ببرد. این فوم با توجه فرمولاسیون خاصی که دارد برای از بین بردن تمام آلودگی و لک‌ها مخصوصا آلودگی و لکه‌های سنگین مناسب است. همچنین این محصول پس از استفاده عطر و بوی دلپذیر و مطلوبی را به جای می‌گذارد.ررررراسپری تمیزکننده داشبورد : مناسب برای سطوح پلاستیکی و چرم می باشد و با قدرت پاک کنندگی لکه های سطحی داشبورد با خاصیت آنتی استاتیک از جمع شدن گرد و غبار جلوگیری میکند و به دلیل دارا بودن رایحه باعث ایجاد حس تازگی و طراوت محیط داخل خودرو و از ترک خوردن سطوح داشبورد جلوگیری میکند. فوم تمیز کننده داشبورد ماشین یک فوم تمیز کننده پیشرفته و چند منظوره همراه با عطر و بوی منحصر بفرد و تاثیر گذاری سریع برای تمیز کردن فضای داخلی اتومبیل مانند صندلی، روکش و آستر، سقف و داشبورد می‌باشد. همانطور که امروزه ابزار و وسایل زیادی برای تمیز و ضد عفونی کردن خودرو، مانند واکس لاستیک خودرو، اسپری ضد عفونی کننده خودرو و سایر محصولات وجود دارد، فوم تمیز کننده داشبورد ماشین نیز یک محصول برای ضد عفونی و تمیز کردن داشبورد و دیگر قسمت‌های داخل خودروی شما می‌باشد که بدون آسیب زدن و ایجاد لک، می‌تواند تمام آلودگی‌ها و کثیفی‌ها را از بین ببرد. این فوم با توجه فرمولاسیون خاصی که دارد برای از بین بردن تمام آلودگی و لک‌ها مخصوصا آلودگی و لکه‌های سنگین مناسب است. همچنین این محصول پس از استفاده عطر و بوی دلپذیر و مطلوبی را به جای می‌گذارد.اسپری تمیزکننده داشبورد : مناسب برای سطوح پلاستیکی و چرم می باشد و با قدرت پاک کنندگی لکه های سطحی داشبورد با خاصیت آنتی استاتیک از جمع شدن گرد و غبار جلوگیری میکند و به دلیل دارا بودن رایحه باعث ایجاد حس تازگی و طراوت محیط داخل خودرو و از ترک خوردن سطوح داشبورد جلوگیری میکند. فوم تمیز کننده داشبورد ماشین یک فوم تمیز کننده پیشرفته و چند منظوره همراه با عطر و بوی منحصر بفرد و تاثیر گذاری سریع برای تمیز کردن فضای داخلی اتومبیل مانند صندلی، روکش و آستر، سقف و داشبورد می‌باشد. همانطور که امروزه ابزار و وسایل زیادی برای تمیز و ضد عفونی کردن خودرو، مانند واکس لاستیک خودرو، اسپری ضد عفونی کننده خودرو و سایر محصولات وجود دارد، فوم تمیز کننده داشبورد ماشین نیز یک محصول برای ضد عفونی و تمیز کردن داشبورد و دیگر قسمت‌های داخل خودروی شما می‌باشد که بدون آسیب زدن و ایجاد لک، می‌تواند تمام آلودگی‌ها و کثیفی‌ها را از بین ببرد. این فوم با توجه فرمولاسیون خاصی که دارد برای از بین بردن تمام آلودگی و لک‌ها مخصوصا آلودگی و لکه‌های سنگین مناسب است. همچنین این محصول پس از استفاده عطر و بوی دلپذیر و مطلوبی را به جای می‌گذارد.اسپری تمیزکننده داشبورد : مناسب برای سطوح پلاستیکی و چرم می باشد و با قدرت پاک کنندگی لکه های سطحی داشبورد با خاصیت آنتی استاتیک از جمع شدن گرد و غبار جلوگیری میکند و به دلیل دارا بودن رایحه باعث ایجاد حس تازگی و طراوت محیط داخل خودرو و از ترک خوردن سطوح داشبورد جلوگیری میکند. فوم تمیز کننده داشبورد ماشین یک فوم تمیز کننده پیشرفته و چند منظوره همراه با عطر و بوی منحصر بفرد و تاثیر گذاری سریع برای تمیز کردن فضای داخلی اتومبیل مانند صندلی، روکش و آستر، سقف و داشبورد می‌باشد. همانطور که امروزه ابزار و وسایل زیادی برای تمیز و ضد عفونی کردن خودرو، مانند واکس لاستیک خودرو، اسپری ضد عفونی کننده خودرو و سایر محصولات وجود دارد، فوم تمیز کننده داشبورد ماشین نیز یک محصول برای ضد عفونی و تمیز کردن داشبورد و دیگر قسمت‌های داخل خودروی شما می‌باشد که بدون آسیب زدن و ایجاد لک، می‌تواند تمام آلودگی‌ها و کثیفی‌ها را از بین ببرد. این فوم با توجه فرمولاسیون خاصی که دارد برای از بین بردن تمام آلودگی و لک‌ها مخصوصا آلودگی و لکه‌های سنگین مناسب است. همچنین این محصول پس از استفاده عطر و بوی دلپذیر و مطلوبی را به جای می‌گذارد.

اسپری تمیزکننده داشبورد :

مناسب برای سطوح پلاستیکی و چرم می باشد و با قدرت پاک کنندگی لکه های سطحی داشبورد با خاصیت آنتی استاتیک از جمع شدن گرد و غبار جلوگیری میکند و به دلیل دارا بودن رایحه باعث ایجاد حس تازگی و طراوت محیط داخل خودرو شده و از ترک خوردن سطوح داشبورد جلوگیری میکند.

فوم تمیز کننده داشبورد ماشین یک فوم تمیز کننده پیشرفته و چند منظوره همراه با عطر و بوی منحصر بفرد و تاثیر گذاری سریع برای تمیز کردن فضای داخلی اتومبیل مانند صندلی، روکش و آستر، سقف و داشبورد می‌باشد. همانطور که امروزه ابزار و وسایل زیادی برای تمیز و ضد عفونی کردن خودرو، مانند واکس لاستیک خودرو، اسپری ضد عفونی کننده خودرو و سایر محصولات وجود دارد، فوم تمیز کننده داشبورد ماشین نیز یک محصول برای ضد عفونی و تمیز کردن داشبورد و دیگر قسمت‌های داخل خودروی شما می‌باشد که بدون آسیب زدن و ایجاد لک، می‌تواند تمام آلودگی‌ها و کثیفی‌ها را از بین ببرد. این فوم با توجه فرمولاسیون خاصی که دارد برای از بین بردن تمام آلودگی و لک‌ها مخصوصا آلودگی و لکه‌های سنگین مناسب است. همچنین این محصول پس از استفاده عطر و بوی دلپذیر و مطلوبی را به جای می‌گذارد.