پشتیبانی

02166928622

سیلیکون عمومی اسپرو

سیلیکون عمومی اسپرو

سیلیکون عمومی اسپرو :

سیلیکون های عمومی و خالص ، محصـولاتـی تک جزئی و بـر پایـه اسید هستند که برای انجام طیف گستـرده ای از امـور درزگیـری و شیشه بری استفاده می شوند. پــس از خشک شـدن خـاصیت ارتجـاعی خـود را بـرای هـمیشه حفظ می کنند. در دراز مدت ترک نمی خورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند. بوی سـرکه ضعیفی دارند. از کاربردهای سیلیکون عمومی اسپرو می توان به این موارد اشاره کرد: انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری ،درزگیـری دور درب هـا و پنـجـره هـا، انجـام درزگیـری هـای خـانـگی، درزگیری سرویس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیریهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها. در زمان مصرف دمای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام باید بین 5+ الی 40+ درجه سانتیگراد باشد. سطوح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه چـربی و لکـه باشـد.

ویژگی ها :

 • راحتى در اجرا
 • مقاوم به پیر شدن
 • ترك و تغییر رنگ
 • مقاومت دى الکتریک و حرارتى مناسب
 • مقاوم در مقابل بسیارى از مواد شیمیایى و شوینده

از جمله کاربردهای سیلیکون عمومی اسپرو باید به موارد زیر اشاره کرد:

 • آب بندی پنجره
 • درزگیری کاشی
 • درزگیری روشویی
 • درزگیری سرویس بهداشتی
 • درزگیری توالت فرنگی و وان حمام
 • چسباندن شیشه خودرو
 • عایق کاری قطعات الکترونیکی
 • آب بندی سطوح سرامیکی
 • آب بندی آکواریوم
 • آب بندی درزهای قایق ها، کانکس ها و …
 • آب بندی بین سطوح یا پر کردن بین سطوح
 • مانع سازی بین سطوح
 • آب بندی درزها
 • آب بندی سرامیک کف
 • چسباندن شیشه های دو جداره
کیفیت
مواد اولیه 97%
رضایت
مشتری 100%
کاربردی
بودن 100%
قدرت
چسبندگی 98%

سیلیکون های عمومی و خالص، محصـولاتـی تک جزئی و بـر پایـه اسید هستند که برای انجام طیف گستـرده ای از امـور درز گیـری و شیشه بری استفاده می شوند. پــس از خشک شـدن خـاصیت ارتجـاعی خـود را سیلیکون های عمومی و خالص، محصـولاتـی تک جزئی و بـر پایـه اسید هستند که برای انجام طیف گستـرده ای از امـور درز گیـری و شیشه بری استفاده می شوند. پــس از خشک شـدن خـاصیت ارتجـاعی خـود را بـرای هـمیشه حفظ می کنند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی رایج دارند و در دراز مدت ترک نمیخورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند.بوی سـرکه ضعیفی دارند. ازکاربردهای سیلیکون عمومی فاینال میتوان به این موارد اشاره کرد: انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری,درزگیـری دور درب هـا و پنـجـره هـا,انجـام درزگیـری هـای خـانـگی,درزگیری سرویس های بهداشتی,اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم,درزگیریهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها.در زمان مصرف دمای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام باید بین 5+ الی 40+ درجه سانتیگرادبـرای هـمیشه حفظ می کنند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی رایج دارند و در دراز مدت ترک نمیخورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند.بوی سـرکه ضعیفی دارند. ازکاربردهای سیلیکون عمومی فاینال میتوان به این موارد اشاره کرد: انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری,درزگیـری دور درب هـا و پنـجـره هـا,انجـام درزگیـری هـای خـانـگی,درزگیری سرویس های بهداشتی,اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم,درزگیریهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها.در زمان مصرف دمای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام باید بین 5+ الی 40+ درجه سانتیگراد