چسب و درزگیر

چسبی سیلیکونی خنثی است که مخصوص چسباندن آینه‌ها در ابعاد و انواع مختلف می‌باشد. مزیت عمده استفاده از این محصول، جلوگیری از افتادن تکه‌های بزرگ شیشه در صورت شکستن آینه می‌باشد.

سیلیکون نیوترال اسپرو – مخصوص آینه

درزگیر سیلیکونی اسپرو - مخصوص شیشه اتومبیل

درزگیر سیلیکونی اسپرو – مخصوص شیشه اتومبیل

سیلیکون نیوترال اسپرو - ساختمانی

سیلیکون نیوترال اسپرو – ساختمانی

سیلیکون عمومی اسپرو

سیلیکون عمومی اسپرو