تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، بن بست آریا، پلاک 1، طبقه 4، کد پستی 1457995555