مایع تمیزکننده داخل موتور- موتوفلاش

 
MOTOR FLUSH
 

مایع تمیزکننده داخل موتور- موتوفلاش


این محصول از روغن حلال تصفیه شده بوده و مانع ته نشین شدن صمغ، پوسته و رسوبات کربن در موتور میشود.مسیر روغن را آزاد کرده و باعث بهبود روغن کاری،کاهش استهلاک،بازیابی قابلیت ارتجاعی واشرها و پولک لاستیکی ،کاهش مصرف روغن و افزایش عمر و دوام موتور و روغن موتور می گردد.